Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

W 2024 roku osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą spodziewać się znaczącego wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego. Z obecnych 2458 zł miesięcznie, kwota ta wzrośnie do 2988 zł. Oznacza to podwyżkę o 530 zł, co jest istotną zmianą mającą na celu wsparcie finansowe opiekunów.

Dla kogo przeznaczone jest świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi do ukończenia 18. roku życia. Od 2024 roku zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości podejmowania zatrudnienia przez opiekunów, co oznacza, że mogą oni pracować bez wpływu na prawo do świadczenia.

Jakie zmiany wprowadza nowe prawo?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza zmiany w kryteriach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku została zaktualizowana o nowe przepisy, które rozszerzają krąg osób uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy wraz z odpowiednimi dokumentami, takimi jak skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i orzeczenie o niepełnosprawności. Wniosek ten podlega ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływ na inne formy wsparcia

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny i ma charakter stały, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Istotną zmianą jest możliwość pobierania świadczenia w zwielokrotnionej kwocie, zależnie od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka.


Dodatkowe informacje:

  • Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji.
  • Wzrost kwoty świadczenia jest związany z waloryzacją pensji minimalnej.
  • Zmiany w przepisach mają na celu ułatwienie opiekunom dostęp do niezbędnego wsparcia finansowego.